5.7.09

Njujork 2: Kako stići na pravu adresu u Njujorku?

Po Menhetnu se nije treško snaći i bez taksija. Stvaran planski, kao industriski centar, većini ulicama su umesto imena dodeljivani redni brojevi. Pa tako se avenije pružaju od severa ka jugu i nose brojeve prva, druga do 12-ta, a ulice se pružaju od istoka ka zapadu kreću od broja jedan pa sve do 150 i neke. Snalaženje u Njujorku znači upitati nekog na koju stranu rastu brojevi . Dalje je sve lako. A kako na prvoj aveniji pronaći zgradu broj 720, ako je avenija dugačka 20km. Pa lako odbaci se nula, 72 podeli sa dva i to je 36. Na 36 se doda broj 3 i dobije se 39. Što znači da se 1 avenija broj 720 nalazi na uglu prve avenije i 39 ulice. Postoji tabela, prema kojoj je za svaku od avenija određen indeks, koja u mnogome olakšava snalaženje po metropoli.

0 comments:

Постави коментар